Volikogu istungid 2013 sügisel

Posted: november 6, 2013 in Uncategorized

Esimene uue perioodi volikogu istung toimus 29.10.2013 Minu jaoks oli see esimene istung üle mitme aasta. Sisult oli see pigem formaalne ja päevakord tulenes otseselt seadusest (volikogu esimehe valimine, aseesimehe valimine, vallavalitsuse lahkumispalve ära kuulamine) . RE ja IRL-i koalitsiooni häälte toel valiti volikogu esimeheks Agu Laius, aseesimeheks Kaarel Kais, viimane sai ka opositsiooni toetuse. Seadusest tulenes ka lõppenud perioodi vallavalitsuse lahkumispalve esitamine.

—–

05.11.2013 oli juba teine volikogu istung. Päevakord on leitav siit volikogu 05.11.2013 kutse

Nagu päevakorrast näha, siis palju valimisi ja pikk õhtu ootas ees 🙂

Esimene punkt oli vallavanema valimine. RE ja IRL esitasid vallavanema kandidaadiks M. Võrklaeva. SDE tuli IRL-ile järjekordselt appi ja soovisime täita nende esinumbri valimislubadust ning esitasime vallavanema kandidaadiks P.Põldmäe. Kahjuks viimane taganes oma valimislubadusest – taandas oma kanditatuuri. Vallavanemaks sai M. Võrklaev

Vallavalitsuse struktuur. Esitasin ettepaneku: kinnitada vallavalitsus kahe liikmelisena (vallavanem ja abivallavanem). Seda otsust ei pannud volikogu esimees isegi hääletusele, hääletamisele läks varem esitatud variant vallavanem + 3 abivallavanemat. Koalitsiooni vaikiva käestõstmise saatel hääletati see otsus jõusse. Opositsioon oli sellise suure vallavalitsuse armee vastu.

Põhjendan siinkohal põgusalt oma ettepanekut. 2010. aastal kaotas stiihilise ja kaootilise juhtimisstiiliga V. Gutmanni ära vallavalitsuses ameti juhtide positsioonid. Sellega suurendati oluliselt määramatust ja vähendati kompetentsuse taset ning vastutus hägustati. Juurde loodi kolmas abivallavanema koht, mis loomulikult täideti lojaalse erakonnakaaslasega. Tagantjärgi võib kindlalt väita (tuginedes mitmetele kättemaksu hirmus anonüümseks jääda soovivatele vallatöötajate väidetele ja oma isiklikele kogemustele ning kokkupuudetele), et abivallavanema pädevus (haridus, isikuomadused, kogemus jms) oma valdkonnas polnud absoluutselt olulised, ainsaks määravaks kriteeriumiks osutus sõnakuulelikkus ja lojaalsus Gutmannile. Täpselt nii see on ka täna, sest kogu “mängu” juhib endiselt korruptsioonisüüdistusega V. Gutmann. Mina sellist olukorda normaalseks ei pea.

Seega minu nägemus ja ettepanek on, et Rae vallale piisab vallavanemast (kes võiks olla pigem asjatundlik juht, kui poliitiline käsutäitja ja koht tuleb täita avaliku konkursi korras)  ja ühest abivallavanemast, kelle ametikoht täidetakse samadel alustel. Taastada tuleb vallavalitsuse ameti juhtide positsioon, et säiliks tugev spetsialisti tasand, mis poleks otseses sõltuvuses poliitilistest jõumängudest. Poliitika tegemine nihkuks sel juhul sinna, kus on selle koht – volikogusse. See oleks igati kaasaegne ja tänapäeva põhjamaade ühiskonda sobiv süsteem.

Uute abivallavanemate valikut ei hakka siinkohal kommenteerima. Lihtsalt piinlik on (põhjuseid ja selgitusi leiab vanematest postitustest). Vaid niipalju, et kultuuri-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanemaks määrati saamatu spordikeskuse juht. Nüüd vajab spordikeskus uut juhti ja põhimääruse kohaselt peab tulema avalik konkurss (lisaks ka üsna põhjalikud nõuded selle ametikoha täitmiseks). Seni mingit avaliku konkurssi välja kuulutatud pole, veelgi hullem, üsna avalikult räägitakse, et see koht läheb ühele koalitsiooni liikmele tänutäheks toetuse eest volikogus. Saame näha…..

Vallavalitsuse liikmete palgatõusu punkti juures küsisin, et millega põhjendatakse vallavanema ja abivallavanemate hüppelist palgatõusu (vallavanem hakkab saama 2950 eur, abivallavanemate armee igaüks 2300 eur kuus). Ja vähem kui aasta tagasi tõsteti mitmesaja euroga vallavanema ja abivallavanemate palkasid. Volikogu esimehe “põhjendusest” selgus, et töömaht pidi kasvama. “Selgitusest” ei selgunud, kas osa vallaametnike plaanitakse lahti lasta, et abivallavanemad ja vallavanem hakkavad rohkem “tööd” tegema. Minu jaoks on arusaamatu, kuidas tehakse volikogus otsuseid ja koalitsioon ei soovi vähimalgi määral sisuliselt põhjendada ega selgitada hääletamisele tulevaid punkte. See ei ole normaalne. Iga otsust tuleb põhjendada ja selgitada. Ma saan aru, et koalitsiooni jaoks on endal ka piinlik oma otsuseid selgitada ja tundub, et see ongi põhjuseks, miks seda ei tehta.

Sai kohe küsitud ka, kas palgad on kuidagi ka pädevusega seotud. A. Laiuse sõnul pidi jah palk olema pädevusega seotud. “Selgitusest” ei selgunud, et kuidas on toimunud hüppeline pädevuse muutus (selgusetu on ka millises suunas pädevus on muutunud) ja millise metoodikaga on pädevust mõõdetud. Mitte ei tulnud sisulisi vastuseid.

Alatiste komisjonide (haridus- ja kultuurikomisjon; keskkonnakomisjon; majandus- ja eelarvekomisjon; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon) esimeeste ja aseesimeeste valimine läks etteantud rutiini mööda (koalitsioon sai täpselt seda, mida soovis). Komisjonide liikmete määramisel võeti selgelt suund, et “omasid” peab igas komisjonis olema enamus. Seega jäeti välja mitmed tublid SDE poolt esitatud spetsialistid. Kurb

Revisjonikomisjoni suuruse määramise punkt oli huvitav. Volikogu esimees tegi ettepaneku moodustada see 4- liikmeline. Põhjendus: seadus näeb ette 3 liiget aga eelmisel perioodil oli pidevalt probleeme, sest aeg-ajalt kukkus just revisjonikomisjonist liikmeid välja ja see vajalik organ oli töövõimetu. Lisandra Talving (SDE) tegi ettepaneku, et teeme siis juba 5-liikmelise, et siis on veel kindlam olukord, teda toetas sõnavutuga ka Indrek Uuemaa (KE). Hääletati, kes on selle poolt, et tuleb 5-liikmeline revisjonikomisjon. Kogu koalitsioon oli selle vastu, opositsioon poolt. Seejärel hääletati Laiuse isiku läbi esitatud ettepanekut (4 liiget) – opositsioon vastu (11 liiget), koalitsioon poolt (13 liiget) ja otsus vastu võetud.

Superdemagoogiat esitles seepeale volikogu esimees A. Laius, kes teatas, et “opositsioon ei pea revisjonikomisjoni vajalikuks”…. midagi siia lisada on liiast….

Kummaline oli ka revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine. Komisjoni esimehe kandidaadiks seati üles Raivo Uukkivi. Siinkohal ei hakka pikemalt peatuma V.Gutmanni seosetul sõnavõtul enne valmisprotseduuri. 22 poolthäälega valiti revisjonikomisjoni esimeheks R.Uukkivi. Aseesimeheks 22 poolthäälega IRL-i ridadest  M. Laula. Liikmete valimisprotsessis eelistati jällegi koalitsioonile sobivamaid kandidaate.

Kokkuvõtteks võib öelda, et:

– avaliku rahaga käib koalitsioon ikka väga vabalt ringi;

– hüvesid ja ametikohti jagatakse vaid lojaalsetele omadele;

– sisulisi selgitusi ja põhjendusi ei vaevuta jagama.

See ei ole aus ega avatud vallajuhtimine!

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s