Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Volikogu liikmena olen viimastel aastatel näinud, kuhu viib ja mida põhjustab olukord, kus valla juhtkond ei usalda kogukonna eestvedajaid ja teevad põhjendamatuid takistusi. Selline olukord on nii tavaline kui need kogukonna aktiivsed liikmed ei kuulu „õigesse“ sõprusringi. See tekitab aktiivsetes elanikes põhjendatud pahameelt ja peagi nad loobuvad kogukonna eestvedajateks olemast ning pühenduvad teistele valdkondadele. Niisugune tulemus on mõõtmatult kahjulik kogu valla arengule ja ei tohi mingil juhul jätkuda. Kohalikku algatust ja aktiivust tuleb igal juhul toetada ja julgustada. Kohaliku algatusvõime olemasolu ja tahe teha näitab kogukonna tugevust.

Oleme tulevaks perioodiks võtnud enda plaanidesse vallajuhtimisse sisse viia kaasava eelarve põhimõtte. See on mitmetes omavalitsustes väga hästi elanike poolt vastu võetud. Kahjuks pole sellest seni midagi soovitud kuulda Rae vallas. Meie aga oleme kindlalt seda meelt, et oma kodanikke tuleb oluliselt rohkem usaldada. Usaldus tõstab teotahet ja annab inimestele energiat panustamaks oma kodukohta ja seeläbi valla arengussegi. Paljud piirkonnad, külad ja alevikud on koostanud arengukavad, mida järjepidevalt uuendatakse ja mille loomisesse on kümned inimesed panustanud tunde oma ajast. Kahjuks on tänaseni puudunud neil dokumentidel sisuline väljund valla tasandil. Seisame selle eest, et kõik head mõtted saaksid olema kaasatud valla arengu hüvanguks sõltumata idee esitajast. Meie soovime sisuliselt kaasata vallavalitsemisse ettevõtjad, kodanikuühendused, küla- ja alevikuseltsid, korteriühistud, mittetulundusühingud.

Seega – kõik algab usaldusest. Kaasaegne vallavalitus peab tahtma oluliselt rohkem kogukondi ja inimesi usaldada. See tähendab, et küla- ja asumiseltsidele tuleb anda enam otsustusõigust kohapealsetes asjades ning lisama vahendeid piirkondliku elu paremaks muutmiseks. Loomulikult peab suuremate vahendite ja usaldusega kaasas käima ka läbipaistvus rahaasjades ja ülesannetes. On aeg kujundada Rae vallast kaasaegne põhjamaise valitsemiskultuuriga omavalitsus!

Ma kandideerin Rae Vallavolikogusse

Posted: september 15, 2017 in Uncategorized

Nimi: Krister Parbo, minu kandidaadi number on 157

Vanus: 37

Perekondlik seis: abielus, peres kasvab poeg ja tütar

Elukoht: Ussikuninga talu Vaskjala küla Rae vald Harjumaa

Haridus: kaks kõrgharidust – Tallinna Ülikool kehakultuuri õpetaja (2006) ja Tallinna Ülikool psühholoogia eriala (2016), hetkel õpin Tallinna Ülikoolis psühholoogia magistriõppes

Töökoht ja amet: Mikata Judokool, tegevjuht ja judo õpetaja.

Ühiskondlik tegevus: Rae Vallavolikogu liige 2005-2009 ja 2013-2017, Vaskjala külavanem, Kaitseliidu tegevliige.

Hobid: psühholoogia, idamaised võitluskunstid, tervisesport, oma kodu.

Miks ma kandideerin? Ma tahan muuta oma koduvalda paremaks, kus olen elanud kogu oma elu. Annan selleks endast parima, sest mulle läheb väga korda, mis meie vallas toimub. Nähes täna volikogu liikmena, mis toimub ja kuidas meie valda juhitakse, siis tean, et seda saab teha oluliselt paremini, tõhusamalt, inimlikumalt.

Minu jaoks on väga oluline:

 • vaba aja veetmise võimaluste suurendamine Rae vallas. Aitan rajada spordi ja/või mänguväljaku igasse külla ja asumisse. Seisan spordi, huvihariduse kättesaadavuse suurendamise eest.
 • kogukondade kaasamine vallajuhtimisse, inimeste usaldamine. Oluliselt rohkem vahendeid küla- ja asumiseltsidele kohapealse elu arendamiseks. Rae vallas tuleb sisse viia kaasava eelarve põhimõte.
 • Rae vallas tuleb olulisel rohkem säilitada ja luua rohelust. Seisan põhimõtte eest, et iga raiutud puu asemel tuleb istutada vähemalt kaks.

Minu jaoks on vastuvõetamatu, et tänased vallajuhid kasutavad oma ametipositsiooni ja avalikke vahendeid: isiklikuks hüvanguks ja enesereklaamiks kõikvõimalikul moel, oma sõpruskonna ja isiklike ärihuvide arendamiseks, oma lähisugulaste ja sõpruskonna palkamiseks valla asutustesse, oponentide mahategemiseks kõikvõimalikul moel. Seisan kindlalt selle eest, et seda olukorda muuta. Rae vallast peab saama kaasaegse juhtimiskultuuriga oma elanike heaks suunatud põhjamaise mentaliteediga omavalitsus.

Olen väga tänulik Sinu hääle eest!

NB! Kui Sul on mulle ettepanekuid, küsimusi, siis olen neile avatud nii enne kui ka pärast valimisi. Kirjuta krister@parbo.ee või helista 56484950

Oleme viimastel aastatel jõuliselt seisnud Rae valla inimeste sportimisvõimaluste ja vabaaja veetmise võimaluste arendamise eest. Edaspidi jätkame seda võetud joont ja kavatseme seda valdkonda ennaktempos edendada. Terve, sportlik ja õnnelik inimene on tugeva kogukonna aluseks!

Tähtis on jätkata välispordirajatiste ehitamist. Värskes õhus mõnus liikumine on oluline ja jõukohane kõigile. Oleme seni rajanud kümneid kilomeetreid kergliiklusteid ja jätkame aktiivselt nende rajamisega oma koduvallas edaspidigi. Väga oluline on terviseradade olemasolu ning meie plaanides on Jüris asuva valgustatud suusa- ja jooksuraja edasi arendamine ning terviseraja rajamine Pirita- Ülemiste kanali äärde ja Peetrisse.

Sajandi spordiprojektiks saab kahtlemata olema suusatunneli rajamine Rae valda, mis loob aastaringsed suusatamisvõimalused, seda nii murdmaa suusatamise harjutamiseks kui ka lastele, noortele mäesuusa ja lumelaua sõidu harjutamiseks. See objekt saab olema olulise tähtsusega spordirajatis kogu Eestis. Soomes on suusatunnelid vägagi populaarsed nii tippsportlaste kui ka harrastajate seas.

Vabaaja veetmise võimalused. Oleme aktiivselt seisnud vaba aja veetmise võimaluste Rae vallarahvale kättesaadavuse eest. Võtame selle prioriteediks ka järgneval perioodil. Tähtis on luua erinevaid võimalusi lisaks keskustele ka külades ehk inimestele võimalikult lähedal. Täna on veel mitmed piirkonnad jäänud selles osas vaeslapse ossa. Avalik ja tasuta kasutamiseks mõeldud mängu- ja spordiväljak peab olema igas külas! Loomulikult tuleb siinkohal teha väga aktiivset koostööd kohaliku aktiiviga.

Huvihariduse omandamise võimluste avardamine. Rae Huvialakoolis saab õppida üsna paljudel erialadel, kuid meie vallas on palju andekaid lapsi ja noori, kes soovivad end arendada rohkem süvitsi ja ka erialadel, mida meie vallas ei õpetata. Tallinna huvikoolides on erialade valik mõistagi laiem ja mõnel alal saab seal omandada valitud eriala ka põhjalikumalt. Kahjuks tekkis paar aastat tagasi olukord, kus Rae vallal puudus Tallinna linnaga leping vastastiku laste huvihariduse andmise osas. Meie aktiivse tegutsemise tulemusena sai olukord lahendatud ja täna on Rae valla lastel ja noortel võimalus taas osaleda Tallinna huvikoolides. Pole vaja rõhutada, et see on ülimalt oluline. Järgmistel  aastatel on vajalik jätkata Rae huvikooli igas mõttes laiendamist, et kvaliteetne ja mitmekülgne huviharidus jõuaks veelgi rohkemate laste ja noorteni.

Loomulikult on meil plaane ja häid mõtteid palju, mida eelpool loetletud valdkondades ära teha, kõike siinkohal detailideni lahti rääkimine pole mõttekas.  Oluline rõhk tuleb selleski küsimuses panna aktiivsele ja süsteemsele koostööle spordiorganisatsioonidega, küla- ja asumiseltsidega, ettevõtetega, et kõik vajadused saaksid kaardistatud ning soovid ja kõik head ideed ellu viidud. Vald saab ja peab olema sisuline spordi ja vaba aja veetmise võimalusteks soodsa keskkonna looja.

Minu poole on pöördnud mitmed vallaelanikud tõsise murega. Nimelt; möödunud aasta septembrikuu volikogus võeti sellesama volikogu poolt viieteistkümne poolthäälega vastu üks määrus – „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“, mis hakkas kehtima käesoleva aasta jaanuarist. Kahjuks läheb antud määruse teatud osa vastuollu terve mõistusega ja ka määruse enda eesmärgiga ning karistab mitmekülgsete huvidega lapsi ja nende vanemaid.

Pahameelt põhjustanud punkt on järgmine.
§ 11. Noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis
(9) Sporditegevuse hüvitist ei maksta juhul kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas.
Määruse peidetud „võlud“ said teatavaks mõni nädal tagasi, kui lapsevanemad, kelle laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas ja ka mujal spordiklubis, said massiliselt eitavaid vastuseid esitatud sporditoetuse taotlustele. Rae vallavalitsus karistas lapsevanemaid põhjusel, et nende lapsel on mitmekülgsed huvid ja nad arendavad end spordiosakonna pakutavates trennides ja ka mujal klubides. See ei ole mulle vastuvõetav! Halenaljakas oli ka vallavanema avalik „selgitus“ tekkinud olukorrale. Sellest „selgitusest“ on ilmselgelt näha, et selle probleemi olemusest ta aru ei saa.
Ma siiski väga tahan loota, et tegemist pole järjekordse pahatahtliku Rae valla spordikeskkonda hävitavatest rumalatest otsustest (tuua lapsed klubidest spordikooli alla sportima suretades sellega klubid välja, millele juhtisin tähelepanu muuhulgas täpselt aasta tagasi spordiosakonna teemalisel pöördumisel teie poole). Loodan, et tegemist on volikogu poolse tööõnnetusega, mille me üheskoos kiiresti ära parandame. Tunnistan siinkohal, et lugesin seda määrust ja kõnealust punkti viimastel nädalatel mitmel korral ja alles mitmekordse ülelugemisega tulemusena tekkinud kontekstis, lugesin välja peidetud „konksu“. Ma lihtsalt ei suutnud selles midagi loogilist näha, loogikat ei näe siiani.

Meie, volikogu liikmete, ülesanne on meie valla inimeste elu paremaks muutmine. Seega kutsun üles seda olukorda ja tehtud viga parandama ning muuta antud määrus inimsõbralikuks, eelpool nimetatud punkti määrusest välja võtma, määrust põhjalikult üle vaatama et lastel oleks võimalik tegeleda mitme erineva ala ja huvitegevusega. See on meie valla laste mitmekülgse arengu huvides.

Krister Parbo
Rae Vallavolikogu liige, SDE

Augustikuu Rae Sõnumitest võib lugeda pealtnäha toredat uudist, et 1. septembrist alustab Rae vallas tööd spordikool. Spordikooli idee on paari inimese pikaajaline kinnisidee, millele sisu pole suudetud paljude aastate jooksul sõnastada. See kinnisidee formuleeriti RE valimislubaduseks ja nüüd võib uhkelt öelda – tehtud! Tehtud suure saladuskatte all, st ametlikult pole sellest kuulda olnud ei volikogus ega ka kultuuri- ja hariduskomisjonis. Lugedes Rae sõnumite suurejoonelist artiklit sellel teemal ja teades veidi tausta ning sisu, tuleb tõdeda, et vile peale on kulutatud suur hulk, kui mitte enamus aurust. Tähelepanelik kodanik on ammu märganud, et PR-ile panustatakse vallavalituse poolt pidevalt suur hulk energiat ja avalikku raha.

Kui sellesse teemasse veidi süveneda, siis selguvad järgmised asjaolud:
– tegemist lihtsalt asjade ümbernimetamisega. Koolide ringitunnid nimetatakse ümber spordikooli tundideks
– lisaks luuakse juurde paar sotsiaalset töökohta poliitiliselt sobivatele isikutele (lisatöökohad paarile volikogu liikmele (loomulikult RE nimekirjast – nt Ausmaa ja Hommik) ja ühele abivallavanema pereliikmele (Sarik), kes hakkab seda moodustatud osakonda juhtima. Siinkohal mainin ära, et nende isikute (Ausmaa, Hommik, Sarik,), kui inimeste vastu pole mul vähimatki

Oluline on teada ka asjaolusid, et väljavalitud alade treeningprotsess (juhendajate tasu, saalide üür, laagrid, võistlustele sõidud jms) makstakse suures osas maksumaksja poolt kinni, võistlustel osaleb aga mitte spordikool vaid spordiklubid, kes veel lisaks saavad tulemustasusid alaliitudelt. See seab ebavõrdsesse olukorda need alad, mis ei kuulu “väljavalitute” hulka. Alade valikut ei hakka pikalt kommenteerima, sest kogu see tegevus on ette võetud korvpalliklubi Rae Koss elushoidmiseks (tänutäheks Ausmaale), meeldida soovitakse ka malesõbrale Hommikule (mõlemale on see tänutäheks lojaalsuse ehk sõnakuulelikkuse eest, Gutmanni ärihuvide toetamise eest volikogus), ülejäänud alad on suvalised. Kergejõustik on muidugi igati õige valik ja alade, kui selliste vastu pole mul midagi..

Spordikooli või spordiosakonna loomise poolt on toodud mitmeid argumente, mis tegelikult on :

– vägagi otsitud ehk nõrgad,

– mitmed käivad nii spordiklubipõhise süsteemi kui ka spordikooli kohta

Kõige mõjuvamana on esitatud argument, et viimaks ometi hakkab keegi spordielu eest Rae vallas vastutama. Siin kohal ainult kaks küsimust, millele Rae Sõnumite paljusõnalises, kuid vähesisukas artiklis vastust ei ole. Millega vastutama ja kelle ees vastutama? Meie vallas pole enne olnud, et poliitilise ametikohaga käiks kaasas vastutus. Mingit vastutamist siinkohal loota on liigne, see argument on toodud vaid väheteadlikuma kodaniku eksitamiseks. Naljakas on ka asjaolu, et seda kõike kirjutab täna abivallavanema toolil istuv isik (J. Vendel), kes muide ise ei saanud spordikeskuse (mis oli põhimääruse kohaselt (enne selle tugevat kärpimist) absoluutselt spordikooli funktsioonidega asutus) juhtimisega hakkama, õigemini ei tegelenud spordikeskuse juhtimisega absoluutselt. Ja loomulikult ei vastutanud mitte millegagi kellegi ees, sest tasus oma mittetegelemise eest lojaalsusega Gutmannile volikogus hääletamisel. Kokkuvõttes – täielik naljanumber, mille üle võiks kõva häälega naerda, kuid kahjuks selle nalja on maksnud ja maksavad ka edaspidi kõik selle valla maksumaksjad kinni. Kurb.

Artiklist võib jääda ka eksitav mulje, et spordikoolis/spordiosakonnas justkui on väga odav ja kvaliteetne treenida. Oluline on teada, et sporditoetust sellelt õppemaksult tagasi ei saa, küll on võimalik saada riigilt tulumaksu osa tagasi (kui paberid suudetakse korda ajada), kuid selle on ka enamus klubid juba ammu ära teinud. Teeme siinkohal lihtsa näitliku arvutuse. Kui spordikooli õppemaks on nt 20 eurot kuus, spordiklubis klubis nt 40 eurot kuus. Spordikooli õppemaksult saab tagasi 21% tulumaksu, tegelik lapsevanema makstav summa on seega 20×0,79 = 15,8 eurot kuus. Spordiklubi puhul veidi pikem arvutuskäik: valla poolne max sporditoetus on 128 eurot aastas ehk ca 14,2 eurot kuus 9 kuulise treeningperioodi puhul). 40×0,79=31,6 eurot, lahutame sporditoetuse osa 14,2 maha ja saame kokku 17,4 eurot kuus. Hinnavahe on pea olematu. Teine näide: spordikooli õppemaks on 15 eurot kuus; lapsevanema tegelik makstav summa on 15×0,79= 11,85. Spordiklubis treeniva lapse kuutasu 30 eurot, lapsevanema tegelik kulu on 30×0,79= 23,7 eurot, miinus 14,2 eurot = 9,5 eurot. Sellega on tõestatud, et kokkuvõttes võib spordiklubis treenimine lapsevanema vaatepunktist olla soodsamgi. Tõsi, lapsevanemal tuleb esialgu suurem summa välja käia, samas teevad spordiklubid ka olulisi soodustusi ja on paindlikud õppemaksu tasumise osas, valla poolt loodav spordikool/spordiosakond aga sellist paindlikkust lubada ei saa. Kvaliteedi osas on sobilik võrdlus oma isikliku talu (eraspordiklubi) ja kolhoosi (spordikool) mentaliteedi vahel…..

Lisaks on toodud artiklis ka pahatahtlik mõttekäik, et spordiklubid justkui on väga heitliku meelega, igal hetkel võidakse tegevus lõpetada ja neil puudub sotsiaalne vastustus. See on absoluutselt vale. Mina isiklikult olen Rae vallas sündinud ja kasvanud ning viimased 11 aastat treeninud meie valla lapsi. Just põhiliselt sotsiaalsel vastutusel minu juhitava spordiklubi tegevus põhinebki (majanduslikult on oluliselt tulusamaid ettevõtmisi ja äraelamiseks sellest ei piisa).

Artiklist käib läbi ka väide, et teisi spordialasid ja klubisid toetatakse senistel alustel edasi. See on jällegi vägagi eksitav väide, et mitte öelda tahtlik valetamine, sest viimased 7 aastat pole Rae vallas tegevustoetust mingilgi kujul makstud (va projektipõhised tegevused (milleks on eraldatud väga minimaalselt vahendeid võrreldes teiste omavalitsustega)  nt üritused ja ka siinkohal on olnud suurim rahade saaja viimastel aastatel Rae Koss). Rae vald on panustanud küll spordirajatistesse, kuid võrreldes teiste omavalitsustega väga vähe panustanud spordielu sisu poole arendamiseks. Sel teemal on palju räägitud ja kirjutatud, kuid tulutult.

Kummaline on ka asjaolu, et spordikooli/spordiosakonna teemat ei ole arutatud kultuuri- ja hariduskomisjonis ega ka volikogus. Mida kardetakse? Tegemist on ühe väga kitsagi ringi inimeste ehk kohaliku RE tagatoa otsusega. Kas ka sellel moodustisel, mida suurejooneliselt spordikooliks või spordiosakonnaks nimetakse mingi täpsem sisu on, pole kahjuks teada. Vesteldes asjaosalistega, siis seda ei tule kuskilt välja, kahtlejaid on spordiringkondades palju. Hetkel pole vähemalt ühestki avalikust allikast võimalik selle kohta täpsemat infot hankida ja näib, et tegutsetakse vana hea kohaliku põhimõtte järgi – kui struktuur on loodud või hoone(d) ehitatud, küll siis kõik ülejäänud ise järgi tuleb. Elu on näidanud, et ega ikka ei tule küll. Selline tehtud-mõeldud stiilis asjade ajamine ei ole vastuvõetav.

Kas see kõik on avalikkuse või laste huvides? Vastus saab olla vaid ühene – kindlasti mitte. Sellisel pealiskaudsel viisil ei lahendata spordiga seotud probleeme. Kõige rohkem kurvastab mind asjaolu, et sellise sisuvaba lähenemisega tehakse kahju kogu spordikeskkonnale; mitmed klubid võivad oma tegevuse lõpetada, mahtu kokku tõmmata, õppemaksu tõsta, sest pole võimalik avalikku rahaga üle külvatud struktuuriga konkureerida. Aga kuidas, siis saab lahendada spordikeskkonna ees seisvaid probleeme? Ühe võimaliku lahenduse sellele küsimusele leiab siitsamast minu blogist ca aasta tagasi avaldatud loos. Selguse huvides mainin, et mul pole midagi ka teistsuguste lahenduskäikude vastu, kui vaid need lahti kirjutatakse ja ära selgitatakse. Vaid sel juhul on võimalik hinnata asja sisukust. Antud juhul aga pole peale suurejoonelise artikli kohalikus vallalehes vallavalitsusel midagi ette näidata, asi on kaugel sisulisest plaanist ja sellise lähenemisega tehtav kahju läheb otseselt ja kaudselt meile kõigile kalliks maksma.

Kõigil, kes on Rae vallas toimunud poliitilisi sündmusi jälginud, on kindlasti hea ülevaade ka meie ülemakstud vallavanema M. Võrklaeva saamatusest vallajuhtimisel. Ämbrikolin saadab sisuliselt iga teist suuremat ettevõtmist, küll minnakse vastuollu eetikanormidega, tavapärane on seaduste rikkumine. Neist kõigist juhtumistest siin kirjutama ei hakka. Võtan lähemalt tutvustada ühte juhtumit – Jüri Gümnaasiumi juurdeehitust. Teatavasti asuti head asja ajama vägagi valesti (tulenes see saamatusest, teadmatusest või lihtsalt üleolevast suhtumisest või kõigi kolme kombinatsioonist… mine tea).

Siinkohal lühike kronoloogia sündmustest.

 •  02.12.2013 alustati JG juurdeehitusega
 •  02.12.2013 väljastati ehitusluba (ametike survestati luba välja andma kiirkorras, väidetavalt oli neil mahuka (mitme kasti jagu) materjalidega tutvumiseks aega vaid hommikupoolik (tavaliselt ja normaalselt tööd tehes läheb selleks vähemalt nädal)
 • 02.12.2013 esitas SDE fraktsioon maavanemale arupärimise järelvalve algatamiseks
 • 03.12.2013 jõuab ehitusluba ehitajani
 • 04.12.2013  algatati detailplaneering (ehk siis kõik täpselt vastupidises järjekorras)
 • 17.12.2013 juhtis ebaseaduslikule ehitamisele volikogus tähelepanu ka Riigikontrolli esindaja, meie saamatu vallavanem asus veel Riigikontrolli esindajaga lapsikult vaidlema, kuid viimane teadis täpselt, millest rääkis ja pani asja paika
 • 07.01. on planeering vastu võetud
 • veebruari alguses kehtestatakse planeering
 • 10.02. saabub maavanema vastus, et mingit menetlust ta ei algata, kuna planeering on vastu võetud

Kogu planeerimisprotsess kestis vaid uskumatud 2 kuud! Need, kes on vallaga detailplaneeringu teemadel asju ajanud teavad, et 2 aastat on pigem tavaline protsess.

Siin kohal mainin, et SDE fraktsioon on mitmel korral esitanud arupärimisi selle ebaseadusliku ehitamise osas ja saatnud päringuid ka maavanemale, kuid kuna viimanegi on samast erakonnast meie tänaste vallajuhtidega, siis nagu näha, üheskoos mätsiti asi kenasti kinni.

Aeg läks edasi ja sai volikogu esimehe A. Laiusega neil teemadel FB-s (Raekodaniku grupp)  mõtteid vahetatud ja ta tunnistas, et jah vallavalitsus eksis, sest tegeleti kiirustamisega, kuid täpsemalt ta teemat kommenteerima ei asunud vaatamata konkreetsetel küsimustele. Esitasin küsimused arupärimise vormis volikogus. Arupärimine on loetav siit Rae Vallavalitsusele arupärimine 

“Suurepärane vastus” on loetav siit Vastus – Krister Parbole JG juurdeehitus_1

Saatsin seepeale vallavanemale (koopia volikogu liikmetele) järgmise kirja.

Tere,

Kuna arupärimise vastuskirja allkirjastamise kuupäev langes kokku rahvusvahelise naljapäevaga, siis võtan seda kui lapsikut katset nalja teha.

Ühtegi sisulist vastust minu arupärimisele ei tulnud, selle asemel oli palju hinnanguid, faktipõhine selgitus puudus täielikult ja kogu „vastus“ oli ülejala mentaliteedist kantud, rääkimata viimasel minutil saatmisest, mis iseloomustab üleolevat suhtumist. Palun esimesel võimalusel esitada korrektne (sisuline) vastus.

Moraalugemise osa teinekord enam mitte vastusesse lisada, see on äärmiselt ebaprofessionaalne ja iseloomustab allakirjutanut mitte just…. eriti pädevas valguses.

Krister Parbo

Sain muidugi “sisuka” vastuse

Tere

Vallavalitsus on esitatud arupärimisele vastused andnud ja antud vastustes nalja tehtud ei ole ning on äärmiselt kahetsusvääne, et volikogu liige pole teema tõsidusest aru saanud. Siinkohal loen antud arupärimist puudutava teema omalt poolt lõpetatuks.
Mart Võrklaev
Vallavanem
Rae Vallavalitsus
Telefon: 605 6750
Mobiil: +372 51 32 166
E-mail: mart.vorklaev@rae.ee
Veeb: http://www.rae.ee

Nagu näha pole korruptant Gutmanni jooksupoisil, kes kahjuks istub vallavanema toolil, aimugi, mis tähendab vastus arupärimisele ja üldisemalt pole tal oma ülesannetest korralikku ettekujutust, sellest ka sellised eksimused.

Loomulikult pole see asi veel lõppenud 🙂

Kokkuvõte.

 • Vallavalitsus eesotsas saamatu vallavanema M. Võrklaevaga rikub räigelt seadusi (ehitusseadus, planeerimisseadus)
 • M. Võrklaev valetab ametlikes kirjades, volikogu ees esinedes
 • Selliste teadmistega tuleb meil vähemalt esialgu edasi elada…. kurb

Sama lugu on kajastatud veidi teise pilgu läbi ka http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=3207

Valetamisskandaal Rae vallas

Posted: november 13, 2013 in Uncategorized

Meil on hetkel käimas teadaolevalt kaks skandaali Rae vallas, kuhu on segatud meie vallajuhid. Siinkohal ühest neist. Spordikeskuse juhi määramise ümber toimuvat võis veel veidi aega tagasi nimetada tagasihoidlikult susserdamisskandaaliks. Susserdamisskandaalist on kujunenud valetamis-, ja salatsemisskandaal.

Kuna volikogu esimees ja vallavanem ilmselgelt ei oska antud juhtumi valgus käituda ja on kummalisetel põhjustel järjekindlalt eiranud spordikeskuse juhi määramise asjaolude selgitamist ja mitte soovinud asja korrektselt lahendada. Ma leian, et seetõttu tuleb seda teemat avalikult üha uuesti käsitleda.

Vallavalitsuse poolt on selgelt mõista antud, et nemad ei täida kehtivaid reegleid, seadusi ja justkui ei peagi seda tegema. See ei ole normaalne. Rae valla elanike õiglustunnet on oluliselt riivatud. Spordikeskuse juhi määramisel rikkus Rae Vallavalitsus kehtivaid reegleid ja vallavalitsuse liikmed, kes on väga konkreetsed isikud on selle eest otseselt vastutavad (jämedalt on eiratud kehtivat Rae Valla Spordikeskuse põhimäärust, millega saab tutvuda SIIN antud kontekstis on olulised 3. peatüki esimesed punktid).  Vallavanem Mart Võrklaev, kes vastutab kogu vallavalitsuse töö eest ei saa kohe kindlasti mitte istuda vaikides oma kabinetis; ka ei saa ta kuidagi väita, et ei tea asjast midagi(spordikeskuse põhimääruse § 7 (1) kohaselt nimetab spordikeskuse juhi vallavanema ettepanekul vallavalitsus). Kahjuks ei ole vallajuhid nädala jooksul isegi üritanud adekvaadseid selgitusi jagada. Volikogu esimees Agu Laius ilmselgelt valetab, kui väidab, et ei tea spordikeskuse juhi määramise asjaolusid.

Arenenud maailmas (enamus Euroopa riikides, Põhja-Ameerikas, Austraalias  osades Aasia riikides) astuvad juhid valetamise ja saamatuse pärast vabatahtlikult ning viivitamatult tagasi. Antud juhumi puhul näiteks Jaapanis on täiesti tavaline protseduur järgmine: kõigepealt vabandatakse avalikult, seejärel astuvad juhid tagasi ja sooritavad neile langenud häbi pärast ning oma au taastamiseks ka seppuku. Meie kultuuriruumis piisaks selgitamisest, vabandamisest ja tagasiastumisest.  Loodan, et meie vallajuhtidel jätkub julgust võtta vastutus.

Tulen meie vallajuhtidele appi ja annan neile konkreetsed soovitused edasiseks käitumiseks, mida neilt oodatakse.

1. põhjalik selgitus
2. avalik vabandamine
3. tagasiastumine

Selline käitumine on halvas olukorras ainuvõimalik ja väärikas. Seega nende punktide täitmisest/mittetäitmisest saab teha järeldused, kas meie vallajuhid kuuluvad oma mentaliteedilt arenenud maailmasse või mitte. Normaalses demokraatlikus ühiskonnas ei ole sallitav, et avaliku võimu teostajad poevad peitu, valetavad ja vassivad ning jätkavad seejärel rahulikult oma ametis.

Meie eesmärk on ikka liikuda arenenud maailma suunas, või mis?

Volikogu istungid 2013 sügisel

Posted: november 6, 2013 in Uncategorized

Esimene uue perioodi volikogu istung toimus 29.10.2013 Minu jaoks oli see esimene istung üle mitme aasta. Sisult oli see pigem formaalne ja päevakord tulenes otseselt seadusest (volikogu esimehe valimine, aseesimehe valimine, vallavalitsuse lahkumispalve ära kuulamine) . RE ja IRL-i koalitsiooni häälte toel valiti volikogu esimeheks Agu Laius, aseesimeheks Kaarel Kais, viimane sai ka opositsiooni toetuse. Seadusest tulenes ka lõppenud perioodi vallavalitsuse lahkumispalve esitamine.

—–

05.11.2013 oli juba teine volikogu istung. Päevakord on leitav siit volikogu 05.11.2013 kutse

Nagu päevakorrast näha, siis palju valimisi ja pikk õhtu ootas ees 🙂

Esimene punkt oli vallavanema valimine. RE ja IRL esitasid vallavanema kandidaadiks M. Võrklaeva. SDE tuli IRL-ile järjekordselt appi ja soovisime täita nende esinumbri valimislubadust ning esitasime vallavanema kandidaadiks P.Põldmäe. Kahjuks viimane taganes oma valimislubadusest – taandas oma kanditatuuri. Vallavanemaks sai M. Võrklaev

Vallavalitsuse struktuur. Esitasin ettepaneku: kinnitada vallavalitsus kahe liikmelisena (vallavanem ja abivallavanem). Seda otsust ei pannud volikogu esimees isegi hääletusele, hääletamisele läks varem esitatud variant vallavanem + 3 abivallavanemat. Koalitsiooni vaikiva käestõstmise saatel hääletati see otsus jõusse. Opositsioon oli sellise suure vallavalitsuse armee vastu.

Põhjendan siinkohal põgusalt oma ettepanekut. 2010. aastal kaotas stiihilise ja kaootilise juhtimisstiiliga V. Gutmanni ära vallavalitsuses ameti juhtide positsioonid. Sellega suurendati oluliselt määramatust ja vähendati kompetentsuse taset ning vastutus hägustati. Juurde loodi kolmas abivallavanema koht, mis loomulikult täideti lojaalse erakonnakaaslasega. Tagantjärgi võib kindlalt väita (tuginedes mitmetele kättemaksu hirmus anonüümseks jääda soovivatele vallatöötajate väidetele ja oma isiklikele kogemustele ning kokkupuudetele), et abivallavanema pädevus (haridus, isikuomadused, kogemus jms) oma valdkonnas polnud absoluutselt olulised, ainsaks määravaks kriteeriumiks osutus sõnakuulelikkus ja lojaalsus Gutmannile. Täpselt nii see on ka täna, sest kogu “mängu” juhib endiselt korruptsioonisüüdistusega V. Gutmann. Mina sellist olukorda normaalseks ei pea.

Seega minu nägemus ja ettepanek on, et Rae vallale piisab vallavanemast (kes võiks olla pigem asjatundlik juht, kui poliitiline käsutäitja ja koht tuleb täita avaliku konkursi korras)  ja ühest abivallavanemast, kelle ametikoht täidetakse samadel alustel. Taastada tuleb vallavalitsuse ameti juhtide positsioon, et säiliks tugev spetsialisti tasand, mis poleks otseses sõltuvuses poliitilistest jõumängudest. Poliitika tegemine nihkuks sel juhul sinna, kus on selle koht – volikogusse. See oleks igati kaasaegne ja tänapäeva põhjamaade ühiskonda sobiv süsteem.

Uute abivallavanemate valikut ei hakka siinkohal kommenteerima. Lihtsalt piinlik on (põhjuseid ja selgitusi leiab vanematest postitustest). Vaid niipalju, et kultuuri-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanemaks määrati saamatu spordikeskuse juht. Nüüd vajab spordikeskus uut juhti ja põhimääruse kohaselt peab tulema avalik konkurss (lisaks ka üsna põhjalikud nõuded selle ametikoha täitmiseks). Seni mingit avaliku konkurssi välja kuulutatud pole, veelgi hullem, üsna avalikult räägitakse, et see koht läheb ühele koalitsiooni liikmele tänutäheks toetuse eest volikogus. Saame näha…..

Vallavalitsuse liikmete palgatõusu punkti juures küsisin, et millega põhjendatakse vallavanema ja abivallavanemate hüppelist palgatõusu (vallavanem hakkab saama 2950 eur, abivallavanemate armee igaüks 2300 eur kuus). Ja vähem kui aasta tagasi tõsteti mitmesaja euroga vallavanema ja abivallavanemate palkasid. Volikogu esimehe “põhjendusest” selgus, et töömaht pidi kasvama. “Selgitusest” ei selgunud, kas osa vallaametnike plaanitakse lahti lasta, et abivallavanemad ja vallavanem hakkavad rohkem “tööd” tegema. Minu jaoks on arusaamatu, kuidas tehakse volikogus otsuseid ja koalitsioon ei soovi vähimalgi määral sisuliselt põhjendada ega selgitada hääletamisele tulevaid punkte. See ei ole normaalne. Iga otsust tuleb põhjendada ja selgitada. Ma saan aru, et koalitsiooni jaoks on endal ka piinlik oma otsuseid selgitada ja tundub, et see ongi põhjuseks, miks seda ei tehta.

Sai kohe küsitud ka, kas palgad on kuidagi ka pädevusega seotud. A. Laiuse sõnul pidi jah palk olema pädevusega seotud. “Selgitusest” ei selgunud, et kuidas on toimunud hüppeline pädevuse muutus (selgusetu on ka millises suunas pädevus on muutunud) ja millise metoodikaga on pädevust mõõdetud. Mitte ei tulnud sisulisi vastuseid.

Alatiste komisjonide (haridus- ja kultuurikomisjon; keskkonnakomisjon; majandus- ja eelarvekomisjon; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon) esimeeste ja aseesimeeste valimine läks etteantud rutiini mööda (koalitsioon sai täpselt seda, mida soovis). Komisjonide liikmete määramisel võeti selgelt suund, et “omasid” peab igas komisjonis olema enamus. Seega jäeti välja mitmed tublid SDE poolt esitatud spetsialistid. Kurb

Revisjonikomisjoni suuruse määramise punkt oli huvitav. Volikogu esimees tegi ettepaneku moodustada see 4- liikmeline. Põhjendus: seadus näeb ette 3 liiget aga eelmisel perioodil oli pidevalt probleeme, sest aeg-ajalt kukkus just revisjonikomisjonist liikmeid välja ja see vajalik organ oli töövõimetu. Lisandra Talving (SDE) tegi ettepaneku, et teeme siis juba 5-liikmelise, et siis on veel kindlam olukord, teda toetas sõnavutuga ka Indrek Uuemaa (KE). Hääletati, kes on selle poolt, et tuleb 5-liikmeline revisjonikomisjon. Kogu koalitsioon oli selle vastu, opositsioon poolt. Seejärel hääletati Laiuse isiku läbi esitatud ettepanekut (4 liiget) – opositsioon vastu (11 liiget), koalitsioon poolt (13 liiget) ja otsus vastu võetud.

Superdemagoogiat esitles seepeale volikogu esimees A. Laius, kes teatas, et “opositsioon ei pea revisjonikomisjoni vajalikuks”…. midagi siia lisada on liiast….

Kummaline oli ka revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine. Komisjoni esimehe kandidaadiks seati üles Raivo Uukkivi. Siinkohal ei hakka pikemalt peatuma V.Gutmanni seosetul sõnavõtul enne valmisprotseduuri. 22 poolthäälega valiti revisjonikomisjoni esimeheks R.Uukkivi. Aseesimeheks 22 poolthäälega IRL-i ridadest  M. Laula. Liikmete valimisprotsessis eelistati jällegi koalitsioonile sobivamaid kandidaate.

Kokkuvõtteks võib öelda, et:

– avaliku rahaga käib koalitsioon ikka väga vabalt ringi;

– hüvesid ja ametikohti jagatakse vaid lojaalsetele omadele;

– sisulisi selgitusi ja põhjendusi ei vaevuta jagama.

See ei ole aus ega avatud vallajuhtimine!

Valimised möödas, mis saab edasi

Posted: oktoober 23, 2013 in Uncategorized

Suurimad tänud kõigile headele inimestele, kes mind usaldvad ja valisid mind Rae Vallavolikogusse. Aitäh kõigile 131 -le vallakodanikule, kes andsid mulle oma ainukese hääle ja suurimad tänud ka kõigile neile, kes toetasid SDE nimekirja valides mõnda tubli SDE nimekirja kandidaati. Luban olla väärikas volikogu liige ja teha kõik endast olenev, et muuta elu Rae vallas paremaks.

Neil päevil on mul siiski äärmiselt piinlik olla Rae valla kodanik. Midagi sellist pole ma varem kogenud ja loodetavasti enam midagi sellist enam kunagi ei juhtu ka. 23.10.2013 sõlmisid Rae vallas Reformierakond ja IRL võimuleppe. Seda saab lugeda RE ja IRL koalitsioonileping 2013 Kuigi täpsemad kommentaarid on tausta tundvatele inimestele liigsed, siis teen seda siiski.

Miks mul on selle kõige pärast piinlik? Mul on piinlik, sest:

– koalitsioonilepingut sõlmib korruptsioonisüüdistusega kohtualune. Kui see pole vallakodanike mõnitamine, siis mis see on?

– vallavalitsusse pannakse “tööle” isikud, kes pole muudes ametites hakkama saanud ja kel puudub võimekus ning isikuomadused sel ametikohal tegutsemiseks. Näiteks senine spordikeskuse saamatu juht pannakse abivallavanemaks (kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalvaldkonnas). Vesteldes sel teemal mõne vallakodanikuga hakkasid nad kõva häälega naerma, sest esialgu arvasid, et ma teen nalja. Kahjuks pole see nali. Kui see pole vallakodanike mõnitamine, siis mis see on?

– ilma igasuguse häbitundeta ja põhjenduseta tõstetakse suurelt iseenda palka, juhtimiskulud kasvavad hüppeliselt (vallavanema tasu +250 eur (kokku 3000 eur) kuus; abivallavanematel +500 eur (kokku 2500 eur) kuus). Kui see pole vallakodanike mõnitamine, siis mis see on?

– koalitsioonileping kubiseb populismist. Vaid üks näide: mitte kuskil pole näidatud, kuidas kavatsetakse lahendada lasteaiakohtade probleem 2014. aasta lõpuks (+ 420 LISAKOHTA VÕRRELDES TÄNASEGA EI TAGA PROBLEEMILE LAHENDUST. SDE on seda korduvalt tõestanud). Kui see pole vallakodanike lollitamine, siis mis see on?

–  leping kubiseb kirjavigadest. Sellega näidatakse lugupidamatust meie keele vastu.

– me kõik maksame selle “huumori” kinni. Seda koalitsioonilepingut lugedes tekib tunne, et selle koostajatel on olnud üsna omapärane huumorimeel, et mitte öelda haige huumorimeel.Tegelikult on asi huumorist kaugel. Me ju ise elame selles vallas. See on meie kõigi vald. Kahjuks aga ei juhita meie valda mitte vallamajast ja kindlasti mitte ausalt ning kindlasti mitte demokraatlikult. Meie valda juhivad kitsa ärihuviga tegelased, kel on suur huvi ehitamise ja kinnisvara vastu ja kes on ka korruptsioonisüüdistusega kohtu all. Kohalik Reformierakonna juht ei kõhkle enda isiklike eesmärkide saavutamiseks meie kõigi ühist raha omastada ega kõhkle sel teel ka inimeste hävitamist. Minu jaoks on see vastuvõetamatu ja absurdne.

SDE üritas peale valimisi saada IRL-i läbirääkimiste laua taha, vestlesin ise telefoni teel mitmel korral Priit Põldmäega. Nad ei isegi ei soovinud seda teemat meiega ühise laua taga arutada, keerutasid ja ajasid ümmargust juttu; vaatamata sellele, et pakkusime neile ka näiteks vallavanema kohta ja abivallavanema kohta, programmides meil sisuliselt erinevused puuduvad ning üldse ilmutasime igakülgset tahet nendega läbi rääkida. Kahju, et nii läks, kuid ma loodan, et peagi nad mõistavad oma viga. Me oleme valmis nendega koos valda juhtima.

Aga mis siis ikka, elu läheb edasi. Hiljemalt 2014. aasta lõpus on uuel vallavõimul suur tõehetk, mil kukub lasteaiakohtade probleemi lahendamise tähtaeg. Võimalik, et raskeid hetki tuleb ka varem (kohalikud Reformierakonna juhid mõistetakse korruptsioonis lõpplikult süüdi; mine tea, elu on ettearvamatu…)

Mis aga mina teha saan ja teha luban? Ma luban, et opositsioonis olles tegutsen aktiivselt ja konstruktiivselt. Luban anda regulaarselt ülevaateid toimetamistest kõigile huvilistele.

Valimised 2013

Posted: oktoober 14, 2013 in Uncategorized

Siia on koondatud Rae SDE valimistega seotud materjalid. Soovitan nendega tutvuda.

Erileht

Pilkaja

Programm

 

Minu isiklikud lühitutvustused erinevates keskkondades

http://valimind.ee/?s=Krister+Parbo#2425-krister-parbo

http://poliitika.postimees.ee/kandidaat/1491

 

Igal juhul soovitan kõigile inimestele – tehke oma kaalutletud valik ja minge hääletama.